LAKTON Çevre Laboratuvarı 2014 yılında kurulmuştur. 2015 yılında sektörde tecrübeli ve iyi eğitimli personelleri bir araya getirerek ANKARA’da faaliyete başlayan LAKTON Çevre Laboratuvarı A.Ş,  modern cihazları, teknik donanımı ve müşteri memnuniyeti odaklı kuruluş politikası ile  su, atık su, deniz suyu, atık, toprak,  arıtma çamuru, sediment, emisyon, imisyon ve gürültü konularında faaliyetler göstermektedir.

LAKTON Çevre; gizlilik, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, müşteri ve çalışan memnuniyeti kavramları ile entegre biçimde çalışmayı prensip edinmiş bir laboratuvardır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemi doğrultusunda hizmet verebilecek şekilde çalışmaktadır.

TÜRKAK Akreditasyon Belgesi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik Belgesine sahip olmak ve Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda ve çevre kirliliği ölçüm ve analizlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapmak için çalışmalarına devam etmektedir.