Gürültü Ölçümlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

 

  • Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

 

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

 

  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği