Deniz Suyu Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

 • Ağır Metal Analizleri ICP-MS ile (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Stronsiyum, Sülfür, Talyum, Titanyum, Uranyum, Vanadyum vb.) Tayini
 • IC(Iyon Kromotografi) ile Anyon – Katyon Analizleri
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Parçalanabilir Organik Kirleticilerin (BOİ) Tayini
 • Çözünmüş Oksijen (ÇO) Tayini
 • Fenol Tayini
 • Hidrokarbonlar
 • İletkenlik Tayini
 • Işık geçirgenliği (Seki Diski) Tayini
 • Katran ve Petrol kökenli yağlar
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Klorofil-a Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Mineral Yağ ve Türevleri
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Pestisit Tayini
 • pH Tayini
 • Renk Tayini
 • Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
 • Toplam Siyanür (CN) Tayini
 • TRİX İndeksi Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Uçucu Katı Madde (UÇM) Tayini
 • VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Yüzer Madde Tayini

 

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü
 • Balık Çiftlikleri Analizleri
 • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği
 • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği
 • Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
 • Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Yetkili Kurumlarca İstenen Diğer Analizler