Atık Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

 

Ağır Metal Analizleri ICP-MS ile (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Sülfür, Stronsiyum, Talyum, Titanyum, Uranyum, Vanadyum vb. birçok elemental analiz) Tayini

BITEX Tayini

Fenol İndeksi Tayini

Florür (F) Tayini

Klorür (Cl) Tayini

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini

Mineral Yağ Tayini

PCB Tayini

pH Tayini

Sülfat Tayini

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini

 

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik