Emisyon Ölçüm ve Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

 • Ağır Metal Analizleri ICP-MS ile (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Titanyum, Vanadyum) Tayini
 • Amonyak Tayini
 • Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit ( NOx) Tayini
 • Flor (F) Tayini
 • Hız ve Debi Tayini
 • Hidrojen Siyanür (HCN)
 • Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini
 • Klor (Cl) Tayini
 • Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
 • Nem Tayini
 • İslilik Tayini
 • Oksijen (O₂) Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklenmesi
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Örneklenmesi
 • Dioksin-Furanların (PCDD-PCDF) Örneklemesi
 • Toz (Partikül Madde) Tayini

 

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik