Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

 • Çöken Toz Tayini
 • Çöken Toz Ağır Metallerin (Kurşun, Kadmiyum, Talyum, Cıva, Çinko, Mangan, Gümüş, Krom, Demir, Antimon, Nikel, Arsenik, Kobalt) Tayini
 • PM 10 Kesrinin Tayini
 • PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin (As, Cd, Ni, Pb) Tayini
 • Aldehitlerin Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Amonyak (NH3) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Azotdioksit (NO2) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Hidrojen Klorür (HCl) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Ozon (O3) Örneklenmesi (Pasif Difüzyon)
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi (Pasif Difüzyon)
 • Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği