Toprak, Arıtma Çamuru ve Sediment Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz

Ağır Metal Analizleri ICP-MS ile (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Titanyum, Vanadyum) Tayini

Elektriksel İletkenlik Tayini

Fenol İndeksi Tayini

Florür (F) Tayini

Klorür (Cl) Tayini

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini

Nem/Kuru Madde Muhtevası Tayini

pH Tayini

Sülfat Tayini

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇKM) Tayini

Toplam Katı Madde (TKM) Tayini

 

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

  • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
  • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik