Su ve Atıksu Analizlerinde TÜRKAK tarafından akredite edilmiş/Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ölçüm ve analiz yapmaya yetkilendirilmiş parametre listemiz.

 • Ağır Metal Analizleri ICP-MS ile (Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Bor, Cıva, Çinko, Demir, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sodyum, Sülfür, Stronsiyum, Talyum, Titanyum, Uranyum, Vanadyum) Tayini,
 • IC (Iyon Kromotografi) ile Anyon-Katyon Analizleri
 • Alkalinite Tayini
 • Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Asidite Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Bağıl Klor Tayini
 • Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Çökebilen Katı Madde (ÇKM) Tayini
 • Çözünmüş Oksijen (ÇO) Tayini
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi Tayini
 • Fenol Tayini
 • Florür (F) Tayini
 • Fosfat (PO4) / Fosfat Fosforu Tayini
 • Hidrokarbonların Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Katran ve Petrol Kökenli Yağlar
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Klorofil-a Tayini
 • Klorür (Cl) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Mineral Yağ ve Türevleri
 • Nitrat/Nitrat Azotu (NO3) Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu (NO2) Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Pestisit Tayini
 • pH tayini
 • Renk Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Silika Tayini
 • Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
 • Sodyum Karbonat Kalıntısı Tayini
 • Sülfat (SO4) Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini
 • Toplam Klor Tayini
 • Toplam Siyanür (CN) Tayini
 • Uçucu Katı Madde (UKM) Tayini
 • VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Yüzer Madde Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

Analizlerini Yaptığımız Bazı Çevre Mevzuatları

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü
 • Balık Çiftlikleri Analizleri
 • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği
 • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği
 • Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
 • Yüzme suyu kalitesi yönetmeliği
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
 • Yetkili Kurumlarca İstenen Diğer Analizler